قفل کردن آیدی بدون هیچ برنامه ای!!!!!!!!!!!

    مرحله اول:به سایت روبه رو مراجعه کنید.  www.yahoo.com   مرحله دوم:به قسمت میل یاهومراجعه کن. Mail مرحله سوم:آیدی مورد نظر را بنویس. مرحله چهارم:پسورد را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 80 بازدید
تیر 87
16 پست
بهمن 86
5 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
7 پست
تیر 86
20 پست
خرداد 86
10 پست